SHG  – Selbst­hil­fe­grup­pen

Grup­pen in Ratin­gen und Neuss

SHG Neuss + Ratin­gen – Grup­pen mon­tags

Beschrei­bungBild

Meer­busch-Büde­rich
KKG Hei­lig Geist
Karl-Arnold-Str. 36

40667 Büde­rich
ab 18:00 Uhr
Man­fred Hell­wig
Tel.: 0173 / 7465216

Neuss-West
ONS Zen­trum
Rheyd­ter Str. 176
41464 Neuss
ab 19:00 Uhr
Wolf­gang Hebing
Tel.: 02131 / 130308

Ratin­gen
Statt-Cafe
Graf-Adolf-Str. 7 – 9
40878 Ratin­gen
ab 19:00 Uhr
Jens Broh­se
Tel.: 0170 / 1743753
Anne Mer­ke
Tel.: 02102 / 913967

SHG Neuss – Grup­pen diens­tags

Beschrei­bungBildGrup­pen­be­schrei­bung

Neuss-Zen­trum
ONS Zen­trum
Rheyd­ter Str. 176
41464 Neuss
ab 19:00 Uhr
Rai­ner Peter­mann
Tel.: 0157 / 56626300

SHG Neuss – Grup­pen mitt­wochs

Beschrei­bungBildGrup­pen­be­schrei­bung

Dor­ma­gen 1
Cari­tas-Haus

Unter den Hecken 44
41539 Dor­ma­gen
ab 18:00 Uhr
Ulrich Neu­mann
Tel.: 0162 / 1791677

Neuss 1
ONS Zen­trum
Rheyd­ter Str. 176
41464 Neuss
ab 19:00 Uhr
Horst Schu­ma­cher
Tel.: 01520 / 3686097

Gre­ven­broich 3
Lin­denstr. 1
41515 Gre­ven­broich
ab 20:00 Uhr
Hans Aretz
Tel.: 0177 / 5250224

SHG Neuss – Grup­pen don­ners­tags

Beschrei­bungBildGrup­pen­be­schrei­bung

Neuss-Mit­te
ONS Zen­trum
Rheyd­ter Str. 176
41464 Neuss
ab 19:00 Uhr
Peter Wer­ner Motes
Tel.: 02132 / 71399

Gre­ven­broich 1
Lin­denstr. 1
41515 Gre­ven­broich
ab 20:00 Uhr
Kal­le Holz
Tel.: 02181 / 1357